เมนูหลัก

 
กิจกรรมที่ผ่านมา
 
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

(ประเทศไทย) จังหวัดอุทัยธานี

ประจำปี2559 และได้รับการพิจารณา

และมีมติเห็นชอบให้ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับ 2

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของ คณะกรรมการ

ป.ป.ช.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

นทพ.รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เปิดโครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความ

รักชาติ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2560

พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน. วส.934 สนภ.1 นทพ.

พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี

ร่วมกิจกรรมในโครงการ

"ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นยางนา) 900 ต้น"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล

และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

(50 วัน)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1นทพ.

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน

แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1นทพ.

ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ จำนวน 89 รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ให้การต้อนรับ น.อ.จารึก ภิรักจรรยากุล ร.น.

รอง ผอ.กทก.กกส.กห.

เดินทางมาประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุนการสรรพกำลังกลาโหม

ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาสื่อมวลชน

เพื่อพบปะสรรค์และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

บุคลากรกับสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่

จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.
ให้การต้อนรับ น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์
ผอ.กขว.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม

และติดตามผลการปฎิบัติงานด้านการข่าว พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับส่วนราชการ

หน่วยงาน ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา

เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมกับรัฐบาล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดชุดถ่ายทอดเสียงและชุดสื่อข่าวเคลื่อนที่

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

การจำหน่ายข้าวสารราคาถูก

เพื่อช่วยเหลือชาวนาในภาวะราคาข้าวสารตกต่ำ

ตามโครงการส่งเสริมการขายข้าวชาวนาไทย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมทำข่าวการตรวจเยี่ยม

คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยธานี

(Primary Care Cluster)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลร่วมเป็นเจ้าภาพ

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมทำข่าวการตรวจเยี่ยม

คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยธานี

(Primary Care Cluster)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเวที

ถนนปลอดภัยจังหวัดอุทัยธานี

จัดโดย สำนักงาน ปภ.จว.อ.น.ร่วมกับ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

สาขาอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้กับกำลังพลนายทหารชั้นประทวน

ที่ได้รับการแต่งตั้งยศใหม่

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดเจ้าหน้าที่สื่อข่าว ผรข.วส.934ฯ

ร่วมทำข่าวพิธีทำบุญครบรอบ

การก่อตั้งโรงพยาบาลอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบาย

การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตร

ข้าวสาร - อาหารแห้ง

เนื่องในงานประเพณีตักบาตรเทโว

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.ร่วมกับ

ส่วนราชการ, หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

พร้อมด้วย

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุทัยธานี

ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมลงนามถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย พ.อ.สุพัฒน์ กลิ่นชาติ

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย

ประกอบพิธีถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว

จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญและแนวทาง

การขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1

และตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของกำลังพล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อก้าวไปสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเสริมสร้างศักยภาพ

คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรมบำเพ็ญ

สาธารณประโยชน์โดยการร่วมบริจาคโลหิตกับ

สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ

เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน ต.ค.59

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดชุดถ่ายทอดเสียงและชุดสื่อข่าวเคลื่อนที่

ปฏิบัติงานสนับสนุน สนภ.1 นทพ.

ในโอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นรม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพ

แก่ผู้ประสบภัยและตรวจสถานการณ์อุทกภัย

ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

พร้อมด้วยกำลังพล วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา

ผอ.สนภ.1 นทพ. ณ บริเวณหน้า บก.สนภ.1 นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้กับกำลังพลนายทหารชั้นประทวน

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมพิธีเปิดและสื่อข่าวโครงการรณรงค์

สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โรงพยาบาลอุทัยธานี ปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม

ระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.จัดกิจกรรม

“โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิต

อธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ

ในการโฆษณาของสื่อวิทยุในพื้นที่

ในการแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา

และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางวิทยุ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

เชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๓ นาย

เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในฐานะ

บุคคล/หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานีิ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพลให้การสนับสนุนเป็นพิธีกรงาน

โครงการเทศกาลปลาแรดอุทัยธานีรสดีที่สุดในโลก

และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง

“จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน

“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ กศน.อุทัยธานี”

โดยมี ผวจ.อ.น. เป็นประธานในพิธี

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จว.อ.น.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมร่วมระหว่าง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับ

หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติพิธีวางพวงหรีดรำลึก 26 ปี

สืบ นาคะเสถียร

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน

ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง มาตรการเชิงรุกด้านการป้องกัน

และปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ

โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.ร่วมเป็นเกียรติ

พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี

ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จว.อ.น.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.มอบหมายให้

รอง หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.เป็นผู้แทน

ร่วมเป็นเกียรติและรับเข็มที่ระลึกฉลองครองราชย์ 70 ปี

ในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ

70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

พร้อมด้วยข้าราชการ วส.934ฯ

ร่วมกระทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพลของหน่วย

เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวน

ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ

การออกเสียงประชามติ

(BIG DAY)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

ให้กับกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร

ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย

ณ ห้องโถง บก.วส.934 สนภ.1 นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.มอบหมายให้

รอง หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงาน

ประจำเดือน ก.ค.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1นทพ.

จัดชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่ให้การสนับสนุนแก่

สำนักงาน ธกส.จังหวัดอุทัยธานี

ในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

ระดับจังหวัด ครั้งที่1 /2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1

นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และลงนามถวายพระพร

พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์

เฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

28 กรกฎาคม 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

มอบหมายให้ รอง หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

และจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำจำนวน 6,000 ลิตร

เข้าร่วมการซักซ้อมเตรียมการป้องกัน

และรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

สวดถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ. นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดเจ้าหน้าที่ประกาศ ผรข.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จำนวน 2 นาย เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน

ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

เรื่อง “การออกเสียงประชามติ 2559”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย วส.934 สนภ.1 นทพ.

ให้การต้อนรับ ผวจ.อ.น. , ผอ.กกต.ประจำ จว.อ.น.

และผู้แทน ปภ.จว.อ.น.

ในโอกาสเดินทางมาเป็นผู้ร่วมรายการ

เพลงรักจากทหารพัฒนา ช่วง “ผู้ว่าฯ พบประชาชน”

ณ ห้องส่งกระจายเสียง วส.934 สนภ.1 นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ,

รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

มอบหมายให้ หน.ผธบ.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่( Energy Mobile Unit)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ทำการแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชน

ที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ

"กองทัพไทย ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

ครบ 70 ปี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อย จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน มิ.ย.59

โดยมี ผวจ.อ.น. เป็นประธานการประชุม ณ

ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

อ.เมือง จว.อ.น.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม

เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

(26 มิถุนายน)

จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดอุทัยธานี เดือนมิ.ย.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ จังหวัดอุทัยธานี

"สื่อเยาวชนต้นแบบ"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดเวทีเสวนาการพัฒนาตำบลแก่นมะกรูด ของ นทพ.

ร่วมกับ นพค.15 สนภ.1 นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.มอบหมายให้

รอง หน.วส.934 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมการอบรม

เชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนา

เครือข่ายทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดโครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 7

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ สตน.ทหาร

เข้าตรวจสอบภายใน วส.934 สนภ.1 นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

และร่วมเป็นเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.ร่วมเป็นเกียรติและจัดชุดถ่ายทอดเสียง พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ เข้าร่วมโครงการ

"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 934

ครบรอบปีที่ 25

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ..

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าว เนื่องในพิธีเปิดที่ทำการ

ศาลปกครองนครสวรรค

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.มอบหมายให้ หน.ผทน.วส.934 สนภ.1 นทพ.เข้าร่วม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ..

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.มอบหมายให้นเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯ

ประจำเดือน เม.ย.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.มอบทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประจำปี 2558

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกำลังพล ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

โดย หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายราชสักการะ

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงภัยแล้งปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติพร้อมทั้งจัดชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่

สนับสนุนโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

พิธีเปิดงานมหกรรมวันครอบครัว

และวันผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. นำกำลังพล ทำการฝึกยิงปืนประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ช่วยเหลือและบรรเทาควมเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ

พร้อมทั้งจัดพิธีกร และชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่

สนับสนุุนโครงการ "มอบผลงานเป็นของขวัญ

ให้ประชาชนในวันสงกรานต์"

ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. จัดโครงการ

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

เฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ

ให้การต้อนรับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ,

พิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด , พิธีเปิดงานเทิด

พระเกียรติสมเด็จกพระปฐมบรมมหาชนก

และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธาน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วม

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหาเจษฎาราชเจ้า , พิธีวันข้าราชการพลเรือน

ประจำปี 2559และพิธีทอดผ้าป่า

สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมประชุม

หัวหน้าส่วนราชการ ฯ ประจำเดือน มี.ค.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ครั้งที่ 2/2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. จัดรถลาดน้ำอเนกประสงค์

ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. จัดกำลังพล

พร้อมยานพาหนะร่วมกิจกรรม

"ราษฎร์ รัฐ รวมใจช่วยเหลือภัยแล้ง

พี่น้องชาวอุทัยธานี"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมประชุม

เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. จัดรถลาดน้ำอเนกประสงค์

ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. พร้อมกำลังพลร่วม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงานเทิด

พระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ดำเนินการ

ฝึกทบทวน ประจำเดือน มีนาคม

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมตรวจเยี่ยมการ

ปฎิบัติงาน "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื่นที่ จว. ช.น. และ จว. ส.ห."

ของ ผบ.นทพ. และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลออกกำลังกาย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดโครงการ"ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ. จัดโครงการ

"เสวนา การพัฒนาชุมชนอย่างหยิ่งยืนตามแนวทาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

และความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี

ครั้งที่2/2559 เดือน ก.พ.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ก.พ.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ให้การต้อนรับ ชุดตรวจ สทพ.นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศทหารแก่ข้าราชการ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท.

ประจำปีงบประมาณ 2558

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพส.934 สนภ.1 นทพ. พร้อมกำลังพล จัดกิจกรรม

unit school(โรงเรียนภายในหน่วย)

ประจำปีงบประมาณ 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุมเพื่อเตรียม

ความพร้อมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ลงพื้นที่ตรวจราชการ

และตรวจเยี่ยมประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. พร้อมกำลังพล

ได้ทำการทดสอบร่างกายประจำเดือน ก.พ.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติโครงการ

"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

จังหวัดอุทัยธานีี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุมเพื่อติดตาม

งานการดำเนินงานตามยุทธการทวงคืนผืนน้ำ

กำจัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง ลุ่มน้ำสะแกกรัง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุมคณะทำงาน

วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ

พ.อ. ยุธิส พันธ์ทวี หน.วส.919 นทพ. และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ. เข้าเป็นเกียรติในพิธีเปิด "โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและกระทรวง

มหาดไทย ร่วมใจปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ป่วย

ผู้ยากไร้ และผู้พิการ เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2559"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.934 สนภ.1 นทพ.

นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตให้แก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ

พ.อ.วัชรพงษ์ จันทร์หอม นตส.นทพ. และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมกิจกรรม

เปิดปฏิบัติการ “ยุทธการทวงคืนผืนน้ำกำจัดผักตบชวา

ขุดลอกคูคลอง ลุ่มน้ำสะแกกรัง ตามโครงการ

คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดอุทัยธานี”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมประชุมงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ประจำปี พ.ศ. 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมประชุมยุทธการทวงคืนผืนน้ำ

กำจัดผักตบชวา ขุดลอก คูคลอง ลุ้มน้ำสะแกกรัง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุม

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมมหาชนก และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ประจำปี พ.ศ. 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการ

เดือน ม.ค.59 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

จังหวัดอุทัยธานีครั้งที่1/2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ

และหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือน ม.ค.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.934 สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ

และบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการนักจัดรายการ

แก่เยาวชนจาก กิจกรรม

"ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมประชุมศูนย์ข่าว ระดับจังหวัดประจำเดือน ม.ค.59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.ถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ

"หนึ่งใจ...เดียวกัน"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ โครงการ "เสวนา การพัฒนาชุมชนอย่างหยิ่งยืน

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ "อบรมเครือข่ายนักพัฒนา

และการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 4/59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพหน.วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประจำปี พ.ศ.2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ "ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

เฉลิมพระเกียรติ" ครั้งที่ 3

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. จัดกิจกรรมกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เนื่องในโอกาสวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเดินทางตรวจจุด

บริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่

กับหัวหน้าส่วนราชจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ตั้งจุดให้บริการประชาชน

ห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมเดินทางตรวจ

จุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุช่วง

เทศกาลปีใหม่กับหัวหน้าส่วนราชจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

 

ภาพประชุมคณะกรมการจังหวัด

และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ตั้งจุดให้บริการประชาชน

ห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ โครงการ "ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์" รุ่นที่ 4/59

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ โครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 2

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ ประกอบพิธี

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารแก่ข้าราชการ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรโครงการแนะแนวอาชีพ

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน

นักศึกษาในสถานศึกษา ครั้งที่ 3

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ โครงการอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ

รอง ผอ.กขว.บก.นทพ.และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ

นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุทัยธานี และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559

ณ ที่ทำการ อบต.ซับพุทรา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกิจกรรมการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

โดยให้บริการซ่อมจักรยานฟรีแก่ประชาชน

ณ ที่ทำการ อบต.ซับพุทรา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2559

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ผอ.สนภ.1 นทพ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม

และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ประชุมศูนย์ข่าวระดับจังหวัดประจำเดือน พ.ย.58

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

ให้การสนับสนุนในการบันทึกเสียงบทเพลง

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ จว.อ.น.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน

ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

“ปั่นเพื่อพ่อ” (BIKE FOR DAD)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.จัดชุดสื่อข่าวเคลื่อนที่

ร่วมพิธีปล่อยแถวข้าราชการตำรวจออกระดมกวาดล้าง

อาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์ี่เคลื่อนที่

และชุดถ่ายทอดเสียงพิธีทอดกฐิน วัดลาดแค

ประจำปี 2558

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม

และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ประจำปี 2558

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ

นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกิจกรรมทำความสะอาด (5 ส.)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ เรวิก ผอ.ปปช.ประจำจังหวัดอุทัยธานี และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ของประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.อ.น. และคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.934 สนภ.1 นทพ.

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วัดหนองหญ้านาง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.934 สนภ.1 นทพ.

เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินด

กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ หน.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.ประชุมชี้แจงนโยบาย

และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

ประจำเดือนตุลาคม

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วัดปทุมธาราม

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี

ประจำปี ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ต้องขัง

โครงการ ทำดี มีวินัย ได้พบญาติใกล้ชิด

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพงานแถลงข่าว การจัดงานประเพณ

ตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันตำรวจ

ประจำปี ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว

ประจำปี ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร

สว่างอารมณ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจำเดือนกันยายน และประชุมคณะกรรมการรักษา

ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธาน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพประชุมศูนย์ข่าวระดับจังหวัด

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนา

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประจำจังหวัดอุทัยธาน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพภาพงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพการแถลงผลงานของจังหวัดอุทัยธานี ในรอบ ๑ ปี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

ประจำเดือน กันยายน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี กองบัญชาการกองทัพไทย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี

" คนดีของประเทศไทย " ครั้งที่ ๒

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่

นายทหารประทวน จำนวน ๒ นาย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

"bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 


ภาพภาพโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 


ภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กระทำพิธีกล่าวสดุดีถวายพระพร

และลงนามถวายพระพร

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจำหน่ายสินค้าราคาถูก
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้วงภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมพิธี

ถวายสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 


ภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศ

แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน เฉลิมพระเกียรต

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจำหน่ายสินค้าราคาถูก

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้วงภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรตในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค(สมุดเล่มแดง)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพภาพพิธีเปิดศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภค

พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่สนับสนุน

“งานทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยา เฉลิมพระเกียรติ"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพภาพพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ”

ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน

ต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจัดอบรมการรักษาความปลอดภัย

และการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประจำปี ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพการฝึกทบทวนกำลังพล วส.๙๓๔ ฯ

ประจำเดือน มิ.ย.๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจัดกิจกรรม unit school(โรงเรียนภายในหน่วย )

ตามนโยบายของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพการทดสอบร่างกายกำลังพล

วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ประจำเดือน มิ.ย.๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พีธีวันคล้ายวันสถาปนา วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ครบรอบปีที่ ๒๔

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุดช่วยค้นหา และฟื้นฟูภัยพิบัติ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

 

ภาพพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นเครื่องผลิตน้ำดื่ม

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พิธีส่งชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ชุดค้นหาและกู้ภัยจาก นทพ.

เข้าให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ ชุดค้นหาและกู้ภัยจาก นทพ.

สถาปนาที่ตั้งหน่วย พร้อมทั้งเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พิธีส่งชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

ฝึกยิงปืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมการอบรม

เสวนา “โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

นาง บุญเจือ ทับทวี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

นาง บุญเจือ ทับทวี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีรดน้ำดำหัว หน.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รุ่นอายุระหว่าง ๑๖ - ๒๕ ปี (หญิง)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รุ่นอายุระหว่าง ๑๖ - ๒๕ ปี (ชาย)

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร และพระภิกษุ

เฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

จัดประกวดวงดนตรีเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ป

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รุ่นอายุระหว่าง ๑๒ - ๑๕ ปี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. จรัญ ดุษฎี หน.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพล เข้าร่วม พิธีพิธีวางพานพุ่ม

และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพ ฯ และพิธีรับมอบเหรียญที่ระลึก สมเด็จพระเทพ ฯ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๑ปี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุอุปกรณ์กระจายเสียงทดแทน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติ การฝึกการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย

ในสถานพยาบาล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพงานแถลงข่าวการจัดงาน

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

และงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจัดกิจกรรม unit school

(โรงเรียนภายในหน่วย ) ตามนโยบายของ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 


ภาพพิธีเปิดงานมหกรรมวันสตรีสากล

และสมัชชาสตรี จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพปล่อยขบวนยานพาหนะ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยแล้ง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

าพ พิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

าพกำลังพล วส.๙๓๔ ฯ

บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

าพจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

จากไฟป่าระดับกลุ่มจังหวัด

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่สนับสนุนกิจกรรม

"วันสหกรณ์แห่งชาติ" 

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพทดสอบร่างกายกำลังพล วส.๙๓๔ ฯ ประจำเดือน ก.พ.๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ อบต.ทองหลาง 

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพประกวดร้องเพลง งานบุญเดือน-สาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการประสานใจในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการประสานใจในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายธนู ผ่องสะอาด

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

ร่วมกับเพื่อนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น ๒๓๐๖

ร่วมมอบขนม

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

ครั้งที่ ๓๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพฝึกทบทวนกำลังพล วส.๙๓๔ ฯ

ประจำเดือน ม.ค.๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ “หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจัดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ. เฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจัดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ นทพ. รุ่นที่ ๔

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ “การฝึกอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”รุ่นที่ ๗

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท.

ประจำปี ๒๕๕๗

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร

และนายทหารประทวน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรม วส.๙๓๔ ฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพผู้แทน หน.วส.๙๓๔ ฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานบุญเดือนสาม

สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพผู้แทน หน.วส.๙๓๔ ฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ “การฝึกอบรมอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”รุ่นที่ ๖

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำเดือน ธ.ค.๕๗

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ “การฝึกอบรมอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”รุ่นที่ ๕

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วัดดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ “การฝึกอบรมอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” รุ่นที่ ๔

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรมรวมใจช่วยภัยแล้งพี่น้องชาวอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ จัดโครงการ "ประสานใจในสถานศึกษา"

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ นทพ.รุ่นที่ ๓

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสา

ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการประกวดขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพงานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ  เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพเข้าร่วมงานอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๘

<<อ่านต่อ>>

 

 
     
     
 

ภาพร่วมงานอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ นทพ.

รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

จัดโครงการทำความดีเพื่อพ่อ ซ่อมจักรยานให้น้อง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ร่วมพัฒนา วัดปทุมธาราม

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.  ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ  วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ให้การตอนรับ

คณะ จเรทหาร

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพชุดสนับสนุนรถน้ำ เข้าร่วมโครงการ

R-to the future

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพร่วมให้การต้อนรับ สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพงานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพเข้าร่วมงานอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาต

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพร่วมงานอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ นทพ.

รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๕๘

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพกิจกรรมมาตรการเพิ่มรายได้

ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๗

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธี เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๑

และประดับเครื่องหมายนักศึกษาวิชาทหาร

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพภาพร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพวส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.รวมกำลังพลร่วมกันพัฒนา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพร่วมพัฒนาวัดปทุมธาราม

ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. จรัญ  ดุษฎี หน.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดอุทัยธาน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

จัดชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่ให้การสนับสนุน ประเพณีตักบาตรเทโว

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพัฒนาทำความสะอาด

บริเวณพื้นที่ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

และนายทหารประทวน วส.๙๓๔ฯ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพัฒนาทำความสะอาด

บริเวณพื้นที่ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ งานเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

โครงการพัฒนาคุณภาพกำลังพล

วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ. ถ่ายทอดเสียง

โครงการมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จ.อุทัยธานี

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพเยาวชนจาก รร.อุทัยวิทยาคม

มาร่วมจัดรายการ

ณ  ห้องออกอากาศ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่าย

ให้กับราษฎรในพื้นที่ จ.สุโขทัย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ รอง เสธ.สนภ.๑ นทพ.

ตรวจความก้าวหน้า ในงานก่อสร้างอาคาร

บก.วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ

พื้นที่ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ วส.๙๓๔ สนภ.๑ นทพ.

จัดกำลังพลบรรจุข้าวสาร

แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีถวาย

พระพุทธมิ่งมงคลมหาชนอภิปูชนีย์์

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการบูรณาการปลูกป่า

ทดแทนเฉลิมพระเกียรต

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีถวายราชสดุด

เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการพ่อแม่อาสา

นำพาปลอดยาเสพติด

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างความปรองดองสมานฉันท์

รวมพลัง  สร้างสุข  สู่คนไทย  ด้วยใจเดียวกัน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพร่วมงานจับรางวัลเงินฝาก

ออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ ๓๗

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีส่งมอบ

โครงการขุดลอกคลองพระสะทึง, คลองสาขา

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพร่วมงาน “ประเพณีหล่อเทียนพรรษา”

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ ปกป้องสถาบัน

สร้างความความปรองดอง คืนสู่สังคมไทย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพร่วมพิธีส่งมอบโครงการ

ก่อสร้างเส้นทางและพัฒนาแหล่งน้ำ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพพิธีแสดงเจตนารมณ์เพื่อการปรองดอง

สมานฉันท์ ณ วัดท่าซุง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพคืนความสุขให้ชาวนา

ในวันฟ้าใสจากใจ คสช.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค

ให้กับเจ้าหน้าที่ กกล.รส.มทบ.31

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจัดโครงการ

"ประสานใจในสถานศึกษา"

ครั้งที่ ๒ งป.๕๗

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ปีการผลิต ๕๖/๕๗

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพนำอาหารและเครื่องดืม

ไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่

คณะทหาร และตำรวจ

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. โสภณ ศรีมงคล หน.วส.934ฯ

ทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 23 ป

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. โสภณ ศรีมงคล หน.วส.934 ฯ

จัดผู้แทนร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. โสภณ ศรีมงคล หน.วส.934

ให้ตรวจสารเสพติดข้าราชการและลูกจ้าง

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. โสภณ ศรีมงคล หน.วส.934 ฯ

จัดชุดวิทยากรให้การสนับสนุนวิทยาลัยเกษตร

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. โสภณ ศรีมงคล หน.วส.934 ฯ

จัดชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่สนับสนุน

สนภ.1 นทพ.

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ. โสภณ ศรีมงคล หน.วส.934

ร่วมการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน

<<อ่านต่อ>>

 
     
     
 

ภาพ พ.อ.โสภณ   ศรีมงคล หน.วส.๙๓๔

สนภ.๑ นทพ. ร่วมงานวันผู้สูงอาย

<<อ่านต่อ>>

 
     
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
 
จัดทำโดย ศุนย์สารสนเทศสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 :: Designed by: ศสท.วส.934 ฯ
 

Link ที่น่าสนใจ

link หน่วยงาน

เวลาขณะนี้

จำนวนผู้เยี่ยมชม

www.hitwebcounter com get the code
web counter php

สภาพอากาศวันนี้

ราี้คาน้ำมันวันนี้

ราี้คาทองคำวันนี้