เมนูหลัก

ติดต่อหน่วย

สถานีวิทยุกระจายเสียง 934  สำนักงานพัฒนาภาค 1  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ที่ตั้งสถานี : บริเวณเขากิ่ว ถ.สายอุทัยธานี - ทัพทัน ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ 61000 โทร 056 503 120

                 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
     
 
จัดทำโดย ศุนย์สารสนเทศสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 :: Designed by: ศสท.วส.934 ฯ
 

รายนามผู้บังคับบัญชา